Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Uhonorowane mogą zostać:
  • „Kreacje Artystyczne” w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki, które zdarzyły się w roku poprzedzającym jej wręczenie; laureaci tej nagrody otrzymują statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz nagrody pieniężne,
  • wybitne dokonania młodego, rokującego wielkie nadzieje na przyszłość twórcy (niekoniecznie debiutanta); nagroda ta nosi nazwę „Pomorska Nagroda Artystyczna – Pomorska Nadzieja Artystyczna”; laureat tej nagrody otrzymuje statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz nagrodę pieniężną,
  • znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury; jest to honorowa nagroda za sprawowanie mecenatu i przyznawana jest pod nazwą „Mecenat Kultury”; laureat tej nagrody otrzymuje statuetkę Gryfa Pomorskiego,
  • całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury; nagroda ta nosi nazwę „Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna”. Laureata tej nagrody wskazuje Marszałek Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Marszałkiem”. Laureat otrzymuje statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz nagrodę pieniężną.
Jako stowarzyszenie mamy możliwość zgłoszenia kandydatur do NCK. Jeśli ktoś z Was lub Waszych znajomych spełnia powyższe kryteria, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres kontakt@swo.gdansk.pl.

 868 total views,  2 views today