Stowarzyszenie Wiszące Ogrody jest inicjatywą, której celem jest inspirowanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych, kulturalnych oraz ekologicznych na terenie naszego osiedla i okolicy. Oprócz tego dążymy do rozbudowy infrastruktury socjalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz ekologicznej w oparciu o bieżące potrzeby mieszkańców. Pragniemy także poprawić bezpieczeństwo na osiedlu poprzez dążenie do właściwej organizacji i kształtowania przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie powstało 2 marca 2012 r. W ciągu kilku lat naszej działalności zorganizowaliśmy wiele imprez (m. in. festyny osiedlowe, wyprzedaże sąsiedzkie, koncerty, wycieczki rowerowe i in.) oraz podjęliśmy kilka inicjatyw, których celem było podniesienie komfortu życia na osiedlu Wiszące Ogrody (m. in. uwagi do Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego, inicjowanie budowy chodników, sprzątanie terenu i in.). Współpracujemy z Radą Dzielnicy Jasień, sklepem Decathlon, BRMG i innymi instytucjami.

Zapraszamy wszystkie osoby mające pomysły, czas i ochotę do współpracy przy organizowaniu kolejnych wydarzeń, działalności na rzecz lokalnej społeczności i dobrej zabawy. Kontakt: kontakt@swo.gdansk.pl.

 2,041 total views,  2 views today