2012

 • Założenie Stowarzyszenia Wiszące Ogrody.
 • I Festyn Osiedlowy.

2013

 • Spotkania w Biurze Rozwoju Gdańska w sprawie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących Kiełpinka.
 • Wysłanie uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w rezultacie obniżona została wysokość budynku Przytulna 11).
 • Spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Gdańska w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Wystąpienie w sprawie nielegalnego wysypu ziemi na terenie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 • II Festyn Osiedlowy.
 • I koncert ,,Ogrody Muzyki”.
 • Pismo do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w sprawie chodnika między centrum handlowym Auchan a sklepem Decathlon.
 • Przygotowanie projektu Osiedlowego Centrum Kulturalnego.

2014

 • II i III koncert ,,Ogrody Muzyki”: koncert organowy oraz ,,Pożegnanie lata”.
 • III Festyn Osiedlowy.
 • Wycieczki rowerowe.

2015

 • Audycje muzyczne ,,Tajemnice instrumentów” i ,,Dźwięki muzyki na trzy smyki”.
 • Przesłanie do Biura Rozwoju Gdańska uwag do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego Kiełpinka.
 • Wycieczki rowerowe.
 • IV Festyn Osiedlowy.

2016

 • Działania w celu przywrócenia boiska znajdującego się pomiędzy osiedlem a linią kolejową.
 • Wycieczki rowerowe.

2017

 • I wyprzedaż sąsiedzka.
 • Wycieczki rowerowe.

2018

 • II i III wyprzedaż sąsiedzka.
 • Wycieczki rowerowe.

2019

 • IV i V wyprzedaż sąsiedzka.
 • Sprzątanie górki saneczkarskiej w ramach akcji ,,Sprzątanie świata”.
 • IV koncert ,,Ogrody Muzyki” w przedszkolu ,,Marchewka”.
 • Geocaching – gra terenowa.
 • Spacer Do!lasu – wspólnie z Pracownią Empatyczną.
 • Zwiedzanie kulis teatru ,,Miniatura”.

2020

 • Warsztaty budowania czujników jakości powietrza (wspólnie z Pozytywną Szkołą Podstawową).
 • Pierwszy e-kiermasz osiedlowy.
 • Konkurs fotograficzny.
 • Wniosek do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 r. – uporządkowanie przestrzeni na ul. Przytulnej.
 • Projekt muzyczny ,,Nagrajmy piosenkę z sąsiadami”.
 • Projekt ,,Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach” wygrywa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Warsztaty budowania czujników jakości powietrza

2021

 • Konkurs ekologiczny.
 • „Bądź EKO bez wysiłku” – live na Facebooku.
 • Wnioski do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 r. zgłoszone we współpracy z mieszkańcami
  • ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody.
  • OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej
  • JASIEŃ, UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE Poprawa komunikacji pieszej – chodnik pod Al. Armii Krajowej (WZ), chodniki do Al. Adamowicza i zbiornika Świętokrzyska II
 • Internetowa galeria twórczyń w ramach Dni Sztuki i Rzemiosła na osiedlu Wiszące Ogrody.

2022

 • Filmy promocyjne nagrane w ramach Dni Sztuki i Rzemiosła na osiedlu Wiszące Ogrody.

Loading