Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest

  Stowarzyszenie Wiszące Ogrody
  ul. Przytulna 26/7
  80-176 Gdańsk

 2. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: rodo@swo.gdansk.pl .
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wysyłka informacji o aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili w linku każdej wiadomości lub wysyłając wiadomość na rodo@swo.gdansk.pl .
 5. Osoby podająca swoje dane osobowe mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).
 6. W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom:
 7. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszego Stowarzyszenia, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Loading